Boy Thai Band Profile


วงบอยไทย
 

“บอยไทย” เป็นวงดนตรีวงที่สองในสังกัดของบริษัทไพซิสมิวสิคต่อจากวง “กังสดาล” โดยการริเริ่มของคุณอัมพร จักกะพาก ผู้มีประสบการณ์อันยาวนานในการจัดแสดงดนตรีระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นนักวิจารณ์นามปากกา “สีลม” ที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักฟังเพลง

โดยคุณอัมพรมีวัตถุประสงค์จะให้ไพซิสมิวสิคเป็นหน่วยงานเอกชนอิสระที่จะเผยแพร่ดนตรีไทยในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสนับสนุนนักดนตรีอาวุโสให้ถ่ายทอดวิชาความรู้ไปจนถึงสร้างนักดนตรีไทยรุ่นใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพดนตรีไทย ในปี พ.ศ. 2532 คุณอัมพรได้ริเริ่มตั้งวงกังสดาลโดยเชิญคุณครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์(ซึ่งต่อมาได้รับเกียรติเป็นศิลปิน แห่งชาติปี 2536) มาเป็นผู้ควบคุมวงร่วมกับนักดนตรีปี่พาทย์รุ่นใหม่ฝีมือดีจากบ้านปี่พาทย ครูสุพจน์ โตสง่า ซึ่งเป็นตระกูลดนตรีไทยที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านระนาดเอกมาช้านาน


ต่อมาในปี พ.ศ.2536 หลังจากที่นักดนตรีรุ่นใหม่ในวงกังสดาลได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการไปแสดงดนตรีต่าง ประเทศหลายครั้งเช่นที่ คานาดา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ จึงมีความคิดที่จะฟื้นฟูดนตรีไทยให้กลับมาสู่ สังคมไทยในปัจจุบันอีกครั้ง จึงมีการรวมตัวกันระหว่างนักดนตรีทั้งฝ่ายไทยและสากล เพื่อนำสิ่งดีๆจากดนตรีทั้งสองขั้วมาประยุกต์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ และบรรยากาศใหม่ให้กับวงการดนตรีไทย


วงบอยไทยมีผลงานออกมาแล้วทั้งหมด 3 ชุดคือ “ไซมีสแซมบ้า”(2538) “อันดามัน ซัน”(2541) และ “สไปซี่ บราซิล”(2543) ทั้ง 3 อัลบั้มเป็นการนำเครื่องดนตรีปี่พาทย์มาพัฒนาการเล่น และการนำเสนอให้ทันสมัย และผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล นับเป็นการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ โดยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอยไทยสามารถลบล้างทรรศนะคติเดิมๆ ที่คนเคยคิดเกี่ยวกับ ดนตรีไทยว่า “เชย” และ “น่าเบื่อ” ได้อย่างไม่น่าเชื่อ


หลายเพลงในทั้ง 3 ชุดนี้ได้ถูกนำเผยแพร่สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศหลายครั้ง จวบจนปัจจุบันอีกทั้งได้รับเกียรติและ ความนิยมมากที่สุด และอย่างไม่เสื่อมคลาย เป็นเพลงประกอบงานเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทยทั้งในและต่างประเทศ เป็นเพลงประกอบการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมืองไทย ท่องเที่ยวไทย เป็นเพลงประกอบการแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ร่วมสมัย เป็นเพลงประกอบการสร้างบรรยากาศความเป็นไทยร่วมสมัยในงานคือ พิธีการต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องแสดงถึง คุณค่าของงานเพลงดนตรีไทยร่วมสมัยในนาม บอยไทย

วงบอยไทยได้มีการพัฒนารูปแบบและแนวดนตรีตลอดมาเพื่อให้เข้ายุคสมัยแต่คงยึดปรัชญาในการผสมผสานดนตรีไทย และตะวันตกอย่างแน่วแน่ ตั้งแต่ปี 2544 เศกพล อุ่นสำราญ สมาชิกรุ่นก่อตั้งได้กลับมาร่วมงานกับวงบอยไทยอีกครั้ง โดยพกพา ประสบการณ์มาเต็มเปี่ยมจากการร่วมงานกับศิลปินดังๆมากมายในหลากหลายสไตล์เช่น “อินฟินิตี้” “บางกอกคอนเน็คชั่น” “ทีโบน” จนพร้อมที่จะมีผลงานของตัวเองชุดแรกในชื่อ “Mr.Saxman” ในปีพ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นอัลบั้มแนวใหม่ที่มีกระแสตอบรับ อย่างชื่นชม จนทำให้ฉายา “โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน” เป็นที่รู้จักในฐานะมือแซ็กโซโฟนอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทไพซิสมิวสิค จำกัด โทร. 02-234-0147, 02-634-7110 โทรสาร. 02-238-3196
E-mail: piscesbkk@hotmail.com

 
บริษัท ไพซิสมิวสิค จำกัด 91/12 ซอยอนุมานราชธน ถนนเดโช กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-234-0147, 02-634-7110
โทรสาร. 02-238-3196 อีเมล์ piscesbkk@hotmail.com

PISCES MUSIC LTD., 91/12 Soi Anumanrajdhon, Dejo Rd., Bangkok 10500 Thailand
Tel. 662-234-0147, 662-634-7110 Fax. 662-238-3196 email. piscesbkk@hotmail.com
  Copyright © PISCES MUSIC LTD., All Rights Reserved. Boy Thai Band is a Band in PISCES MUSIC Label. All songs and pictures are rights reserved. Any duplication, distribution, or broadcasting without permission is strictly prohibited.
read more about copyrights

introduction | band profile | albums | copyrights | live concerts | news update | recent gigs